Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny – Podstawowe informacje

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to ambitny projekt, który ma na celu zintegrowanie kluczowych gałęzi transportu w Polsce: lotniczego, kolejowego i drogowego. Lokalizowany między Warszawą a Łodzią, CPK ma potencjał, by stać się sercem komunikacyjnym kraju i znacząco przyspieszyć rozwój gospodarczy regionu. Nowoczesny port lotniczy na wyciągnięcie ręki od stolicy W odległości zaledwie 37 km na … Read More

Planowana infrastruktura CPK

Planowana infrastruktura CPK

Rozwój infrastruktury transportowej jest jednym z kluczowych elementów wzrostu gospodarczego. Umożliwia łatwiejsze poruszanie się ludzi oraz towarów. Jednym z projektów, który wpisuje się w tę koncepcję, jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), którego celem jest poprawę przepustowości transportowej Polski oraz zwiększenie roli naszego kraju w transporcie międzynarodowym. W ramach CPK przewidziane są również projekty na … Read More